Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích - Vodní nádrž Za vraty

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: NÁRODNÍ MUZEUM
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02780
Zahájení projektu: 21. 12. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na revitalizaci rybníka Za vraty, který je významnou součástí historického vodního režimu krajinářského parku ve Vrchotových Janovicích.
Existoval už ve středověku v blízkosti vodní tvrze pánů z Janovic, v archivních dokladech ho najdeme poprvé
na vojenské mapě ze 3./4 18.století
Projekt je součástí rehabilitace zámeckého parku
ve Vrchotových Janovicích, která probíhá od r. 2002. Navazuje na práce již dokončené: vyčištění vodního příkopu a rybníčků v lesnaté části parku,vybudování retenční přehrážky k ochraně vodního režimu parku, čištění potoků a drobných vodních nádrží, zdravotní probírky, nové výsadby, sadovnické úpravy, ad.
Projekt navrhuje nejprve odstranění splavenin rybníka Za vraty, jejichž výška místy dosahuje až 2 m; závažným faktorem je znečištění sedimentů ropnými látkami (cca 2/3 objemu), nedělitelnou součástí projektu tedy je i odborná likvidace kontaminovaného sedimentu.
Na odbahnění navazují práce na zabezpečení dobrého technického stavu rybníka jako vodního díla ? rekonstrukce hráze, která je v havarijním stavu (prasklá, jádro rozmočené) a poškozených objektů na ní (výpusť a bezpečnostní přeliv).
Vyčištěním rybníka bude obnoven biotop kuňky obecné, která je v České republice řazena mezisilně ohrožené druhy, a také významný lokální biokoridor, který janovickým parkem prochází.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 139 618,74 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 965 814,00 Kč
 
Celková částka: 13 105 433,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena