Obnova rybníka Jordán v Táboře

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Tábor
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03294
Zahájení projektu: 30. 11. 2011
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu je celkové odbahnění historického vodního díla Jordán z roku 1492. Během realizace dojde také k vybudování spodní výpusti, která je povinnou výbavou vodního díla daného charakteru. Jordán jí v současné době nedisponuje a při potencionálně krizových a mimořádných situacích může tato skutečnost mít vážné následky v podobě rozsáhlých povodní. Po dobu 170 let není možné rybník vypustit právě z důvodu neexistence spodních výpustí. Výše sedimentu, který se od roku 1830 nepřetržitě usazoval, dosahuje místy 2m a výrazně snižuje kvalitu vody a retenční objem nádrže. Celkový objem sedimentu dle projektové dokumentace = 263 tis. m3. Odbahnění rybníka spojené se zřízením spodní výpusti je jediným možným způsobem záchování tohoto historického a jedinečného vodního díla (viz dále), které je významnou přírodní hodnotou v regionu. Realizace projektu bude probíhat ve 3 fázích: 1. Zřízení spodní výpusti a hrázky pro dočasné přehrazení nádrže po dobu výstavby z důvody ochrany chráněných druhů. 2. Odstranění sedimentu z dolní nádrže. 3. Odstranění sedimentu z horní části nádrže a zřízení záchytné hrázky a ostrova v nádrži s litorálním pásmem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 375 379 232,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 66 243 393,00 Kč
 
Celková částka: 441 622 625,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena