Oprava a odbahnění návesního rybníka v Šípech, v Milíčově a v Bělbožicích

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Šípy
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01956
Zahájení projektu: 11. 8. 2008
Ukončení projektu: 23. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Vyspravení prosakujících hrází, oprava nábřežních zdí, odstranění nánosů ze dna vodních nádrží. Tím došlo k obnovení jejich retenční kapacity a schopnosti zadržet větší objem srážkové vody.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 884 682,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 156 120,00 Kč
 
Celková částka: 1 040 803,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena