Ošetření lipové aleje v obci Hořátev u Nymburka

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Hořátev
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.03473
Zahájení projektu: 2. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Jednalo se o ošetření VKP - lipová alej (159 stromů), která se nachází v obci Hořátev, kde lemuje pěší cestu (spojnice obce se zastávkou ČD). Dne 26.1.2004 byla alej zaregistrována MěÚ Nymburk jako VKP " Švehlova alej ".
Předmětné lípy (cca 1/2)byly naposledy ošetřeny koncem 80.let tzv. ořezem na hlavu. Od r.2004 docházelo ke značnému zhoršování zdravot. stavu. Před ošetřením hrozilo nebezpečí rozlomení sekund. korun, a to z důvodu infekce původních kosterních větví a nespolehlivého ukotvení přerostlých sekundárních výhonů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 549 780,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 97 020,00 Kč
 
Celková částka: 646 800,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena