Regenerace, obnova a rozšíření veřejné zeleně v obci Kyjovice

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Kyjovice
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03287
Zahájení projektu: 22. 2. 2010
Ukončení projektu: 29. 9. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt byl tvořen dvěmi částmi, a to vlastní regenerací, obnovou a rozšíření veřejné zeleně a dále obnovou lipové aleje ke hřbitovu v obci Kyjovice.
Projekt byl zaměřen na revitalizace alejí, výsadbu dlouhověkých solitér,ošetření stávajících letitých stromů, statické zajištění vzrostlých stromů,oživení obce kvetoucími keři, oprava stávajících travnatých ploch atd.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 850 225,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 502 980,00 Kč
 
Celková částka: 3 353 205,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena