Regenerace sídlištní zeleně - Jince

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Městys Jince
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01927
Zahájení projektu: 15. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Zájmové území se nachází na jihozápadním okraji městyse Jince. Sídliště bylo postaveno naproti kasárenskému komplexu, na jehož další straně je lokalizována teplárna. U sídliště je postavena i velká trafostanice. Projekt řešil funkční ozelenění této části městyse poznamenané antropogenní činností, a to jak polyfunkčním osázením zájmových ploch vhodnými dřevinami, tak i zasetím trávníků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 453 980,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 256 584,00 Kč
 
Celková částka: 1 710 564,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena