Revitalizace Dlouhé Stoky II.etapa, ř.km.16,710-19,480

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Povodí Ohře, státní podnik
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03213
Zahájení projektu: 15. 6. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Dlouhá Stoka je historické vodní dílo vytvořené v oblasti regionu CHKO Slavkovský les. Předmětem citlivých revitalizačních úprav byla obnova původního rozsahu opevnění a obnova historických objektů na toku dle požadavků Správy CHKO Slavkovský Les a správce vodního toku Povodí Ohře S.p.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 537 705,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 447 829,00 Kč
 
Celková částka: 2 985 535,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena