Revitalizace dolní části vodního toku Gurňák v Rychvaldě

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Rychvald
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01803
Zahájení projektu: 4. 5. 2009
Ukončení projektu: 6. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Došlo k odstranění zatrubnění vodního toku Gurňák na území města Rychvald v úseku 76 m a otevření koryta v celkové délce 120 m od propustu na místní komunikaci po vtok do stružky, opevnění břehů nového koryta a náhradní výsadbu vhodné zeleně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 480 957,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 437 815,00 Kč
 
Celková částka: 2 918 772,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena