Revitalizace Hostákovského potoka

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.00882
Zahájení projektu: 1. 8. 2008
Ukončení projektu: 16. 1. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Retenční nádrž je významným krajinným prvkem, plní funkci krajinotvornou, retenční a funkci biotopu pro vodní a vodu vázané organismy. Jedná se o průtočnou nádrž, jejíž zatopená plocha při normální hladině bude činit 0,8750 ha a retenční prostor 4 900 m3. Vypouštění bude přes požerák a ochranu před velkými průtoky bude zajišťovat bezpečnostní přeliv.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 612 230,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 284 511,00 Kč
 
Celková částka: 1 896 742,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena