Revitalizace Kamenného rybníku

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01920
Zahájení projektu: 17. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 3. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla obnova původní krajinotvorné funkce rybníka pro přirozené soustředění vodního ptactva. Objekty stavby jsou členěny: SO 01- vyčištění dna od nánosů s obnovou odvodňovacího příkopu dna
SO 02 - údržba a drobné opravy břehů
Původní hloubka rybníku byla obnovena odstraněním bahna. Dno rybníka byly zaneseny splachy zeminy a humusu ze břehů a setlelými zbytky z listí, travních porostů a jinými splaveninami. Nánosy nepříznivě ovlivňují celkovou kvalitu vody. V rámci revitalizace došlo i k úpravě místy splavených břehů či výmolů. Součástí opravy břehů byly břehové porosty vodní nádrže, které se doplní i výsadbou stromů, keřů, rákosovými a obdobnými vodními porosty.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 267 853,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 576 679,00 Kč
 
Celková částka: 3 844 533,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena