Revitalizace městské zeleně v Českém Těšíně - ulice

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Český Těšín
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03193
Zahájení projektu: 4. 3. 2010
Ukončení projektu: 24. 9. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

1)Revitalizace zeleně v parku na ulici Pražská - funkční a estetické pozvednutí lokality prostřednictvím potenciálu pnoucích dřevin.
2)Ozelenění ulice Střelniční - doplnění zelených pruhů vzrostlými stromy a nízkým až středně vysokým keřovým podrostem.
3)Asanace stromořadí a parků: a)ulice Na Olšinách -zvýšit zdravotní stabilitu porostu, rozšířit funkční aspekty zeleně, prodloužit životnost a zvýšit biodiverzitu; b) ulice Hornická - zvýšit biodiverzitu, oddělit klidové plochy, zjednodušit údržbu, zvýšit provozní bezpečnost; c) park ulice Smetanova - estetizace urbanizovaného prostředí, doplnění výsadby, rekonstrukce mlatových ploch; d) nábřeží Svobody - oddělit prostor nábřeží od ulice, zvýšit bezpečnost hojně navštěvované lokality a vytvořit důstojné prostředí u památníku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 963 309,96 Kč
Veřejné zdroje ČR: 699 406,00 Kč
 
Celková částka: 4 662 716,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena