Revitalizace parku Lipové náměstí

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO DOKSY
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01775
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Centrální parková plocha a stávající poškozená zeleň byly nahrazeny pestrou skladbou stromů, keřů, trvale zelených ploch. Součástí projektu je i technická úprava parku – zpevnění plochy, zavedení osvětlení, drobných herních prvků, závlahového systému.

Vytvoření rekreačního prostoru přírodního charakteru, má významný vliv na osvětovou a výchovnou funkci.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 712 886,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 302 274,00 Kč
 
Celková částka: 2 015 160,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena