REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY TŘEBŮVKY V LOKALITĚ KNÍŽECÍ LOUKA

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Moravská Třebová
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/11.10500
Zahájení projektu: 22. 10. 2013
Ukončení projektu: 30. 11. 2014
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je revitalizace údolní nivy v lokalitě Knížecí louka. V rámci realizace akce bude vybudováno nové koryto vodního toku, vzdouvací objekt, odběrný objekt na vtoku do nového koryta a 4 vodní tůně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 808 618,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 95 190,00 Kč
 
Celková částka: 1 903 809,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena