Revitalizace veřejné zeleně v obci Tachov

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC TACHOV
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03448
Zahájení projektu: 30. 6. 2009
Ukončení projektu: 15. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt zahrnoval dva dílčí projekty, řešící vegetační prvky v katastru obce Tachov u Doks.

1. Především šlo o ošetření sídelní zeleně - tzn. Stromořadí, soliterích dřevin, skupin stromů a keřů a ovocných sadů v intravilánu obce

2. Druhou etapou bylo pokračování výsadby biokoridoru v extravilánu obce, jehož první etapa byla realizována v roce 2006

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 701 585,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 123 808,00 Kč
 
Celková částka: 825 394,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena