Vybrané prvky ÚSES na k.ú. Rouchovany, Heřmanice a Lipňany, Biokoridor K56-58 Ve Žlebech

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC ROUCHOVANY
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03300
Zahájení projektu: 26. 2. 2010
Ukončení projektu: 31. 1. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Jako jeden z vybraných prvků ÚSES má být v lokalitě Ve Žlebech realizován úsek lokálního biokoridoru K56-58. Na určené ploše mají být odstraněny plevelné ( ruderální ) porosty, ošetřeny stávající stromy, upraven terén a zřízena otevřená vodní plocha, tůně a mokřady a obnoven bylinný porost ( louka) a doplněny rozvolněné dřevinné porosty.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 528 928,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 622 752,00 Kč
 
Celková částka: 4 151 680,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena