Dětské hřiště Pitín

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC PITÍN
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/13.17836
Zahájení projektu: 7. 5. 2014
Ukončení projektu: 13. 11. 2014
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování přírodní zahrady u MŠ , která bude sloužit dětem této školky a napomůže jim rozšířit si a osvojit si zkušenosti, dovednosti a znalosti o zákonitostech přírody, biosféry a dále osvojit si správné návyky životního stylu člověkak přírodě. Podnítí v dětech činnosti jako jsou rozvoj pohybových, rovnovážných a koordinačních dovedností. Zapojí je do činností badatelských a interaktivních metod. Vedení školky i obce se dlouhodobě zabývají podporou ekologické výchovy a vzdělávání dětí a realizace přírodní zahrady jim dává další příležitost rozšířit a zkvalitnit výchovně vzdělávací záměry školky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 976 135,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 348 729,00 Kč
 
Celková částka: 2 324 864,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena