Zahrada radosti-zahrada MŠ Štěpnická v přírodním stylu

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Město Uherské Hradiště
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/14.23098
Zahájení projektu: 1. 12. 2014
Ukončení projektu: 30. 3. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu jsou úpravy nové zahrady v přírodním stylu u MŠ Štěpnická v Uherském Hradišti. Charakteristickým rysem návrhu je snaha o maximální využití přírodních materiálů a vytvoření prvků, které rozvíjí základní dovednosti dětí a demonstrují přirozené přírodní pochody. Návrh vznikl v přímé návaznosti na ŠVP mateřské školy. Projekt zahrnuje kompletní návrh úprav zahrady a hřiště mateřské školy, která je pojata v přírodním stylu. Zahrnuje přípravné práce (drobné terénní úpravy), nezbytné ošetření zeleně v řešeném území, opravu stávajícího oplocení, návrh nových herních, vegetačních i společenských prvků, s maximálním využitím přírodních materiálů a zapojením prvků stávajících. Dokumentace obsahuje popis současného stavu území a návrh nového řešení s možným využitím navržených prvků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 738 977,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 306 877,00 Kč
 
Celková částka: 2 045 854,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena