Linka na výrobu kukuřičných chlebíčků

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: RACIO, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/13.00118
Zahájení projektu: 1. 7. 2010
Ukončení projektu: 21. 6. 2012
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Obsahem projektu je realizace výrobní linky určené pro zpracování zejména kukuřice, případně jiných specifických zrnin zpracovatelných procesem expanze (pufováním). Tato linka je koncipována jako kompaktní technologický celek, tzn. zahrnuje celý proces od míchání, přes pečení, chucení až po řešení dopravních cest, manipulaci a balení. Každý z výše uvedených procesů vyžaduje vlastní technologické zařízení zapojené a řízené v rámci této samostatné výrobní linky.
Požadavek na realizaci této výrobní linky pramení ze současných tržních trendů, a to zejména v oblastech exportních distribučních kanálů RACIO s.r.o. Linka bude reflektovat nové spotřebitelské preference přítomné na vyspělých exportních trzích (BIO, FAIR TRADE, ALL NATURE), současně bude odpovědí na požadavky specifických zákaznických skupin (kosher, funkční potraviny, celiakie). Absence technologií zpracování kukuřičného zrna ve spojení s dynamicky rostoucí poptávkou po kukuřičných výrobcích, handicapuje RACIO s.r.o. ve srovnání s ostatními výrobci v rámci evropské špičky svého oboru.

Výsledkem realizovaného projektu bude:
- nárůst tržního podílu
- diverzifikace rizika ztráty exportních zákazníků
- zachycení moderních trendů v oblasti expandovaných potravin
- vedoucí k zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti RACIO s.r.o.
- zvýšení zaměstnanosti v přímé souvislosti s novou linkou

Výsledným produktem realizovaným na této lince budou především kukuřičné chlebíčky v následujících variantách: such výrobky (bez chucení), výrobky potažené polevou či čokoládou, výrobky chucené aromatickými přísadami (chilli, sýr, slanina apod.). Cílovými trhy pro kukuřičné výrobky jsou kromě českého trhu zejména trhy exportní: Velká Británie, Švédsko, Německo,Francie, USA, Pobaltí a region jihovýchodní Evropy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 320 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 880 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 19 200 000,00 Kč
 
Celková částka: 38 400 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena