Pořízení nových technologických zařízení do Pivovaru Rohozec

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/13.01948
Zahájení projektu: 1. 2. 2014
Ukončení projektu: 29. 6. 2015
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry, které zvýší efektivitu výrobního procesu. Realizací projektu dojde ke zvýšení celkové kvality produktu, k úsporám energie, ke zvýšení hospodárnosti, ke zvýšení hygieny v provozu, k efektivnější organizaci pracovních postupů a ke snížení výrobních nákladů využitím vlastní technologie. Cílem projektu je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti společnosti PIVOVAR ROHOZEC, a.s., což povede ke zlepšení pozice na trhu, a v souvislosti s tím i k udržení pracovních míst. Konkrétně se projekt zaměřuje na pořízení následujících technologií: Propagační stanice a kvasnicové hospodářství Cena: 2.500.000Kč Hospodářství na tekutý cukr Cena: 1.500.000Kč Hradicí přístroje a ventily pro ležácké a přetlačné tanky Cena: 600.000Kč Kontrolní měřící technika Cena: 1.200.000Kč Celkem předpokládaná výše způsobilých výdajů: 5.800.000,- Kč Požadovaná výše dotace (40%): 2.320.000,- Kč Plánovaný harmonogram projektu: 1.2.2014 ? 30.06.2015

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 242 820,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 364 232,00 Kč
 
Celková částka: 5 607 052,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena