RAYNET CRM plus

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: RAYNET s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/23.00123
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 1. 2013
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

V roce 2009 záhajila společnost RAYNET realizaci projektu RAYNET CRM (mj. s podporou dotace v rámci 2. Výzvy programu ICT a strategické služby). Projekt bude realizován přibližně do začátku roku 2012.

Předmětem projektu RAYNET CRM plus je však vývoj sady dalších modulů, které dosud nebyly, nejsou a nebudou řešeny v rámci předchozího projektu (reg. č. 048). Konkrétně se bude jednat o vývoj následujících modulů a funkcionalit:
1. Vývoj plnohodnotné verze RAYNET CRM pro mobilní zařízení;
2. Vývojprostředí pro klientský servis (Helpdesk);
3. Vývoj a integrace RAYNET CRM do korporátních webových stránek (CMS);
4. Vývoj a napojení RAYNET CRM na sociální sítě (Facebook, Twitter, aj.);
5. Vývoj Enterprise integrační vrstvy pro napojení IS třetích stran (Apache Camel); případně další.

Přidané funkcionality se zaměřují na praktické přiblížení produktu RAYNET CRM koncovým uživatelům v moderním věku komunikace. Předkládaný projekt navazuje na aktualizovanou strategii firmy z roku 2010.

Cílem projektu je výrazné zlepšení operativnosti RAYNET CRM (zejména v případě vývoje plnohodnotné verze pro mobilní zařízení), zvýšení jejího praktického využívání koncovými uživateli, automatické napojení systému na další obchodní kanály (web, sociální sítě) a vytvoření rozhraní pro komunikaci se zákazníky koncových uživatelů.

Realizace projektu bude zahájena ve druhé polovině roku 2011, kdy bude sestavován vývojový tým. Předpokládá se vytvoření plných tří úvazků (na pozicích vývojář) vytížených prací na vývoji RAYNET CRM plus. Ze zkušenosti s realizací prvního projektu budou do týmu zahrnuti jak stávající zaměstnanci (jejich práci převezmou jiní nově zaměstnaní pracovníci), tak noví zaměstnanci (předpokládají se minimálně dvě osoby). Samotný fyzický vývoj (analýza, testování, návrhy, programování, ladění, aj.) bude realizován pravděpodobně až v letech 2012 a 2013.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 904 850,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 336 150,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 494 002,00 Kč
 
Celková částka: 3 735 002,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena