II.etapa posílení flexibilního vývojového CNC centra tváření válcovaných materiálů (pozn. Toto centrum bylo úspěšně zrealizováno v rámci programu POTENCIÁL v 12/08)

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: VYRTYCH a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.2.00/12.00161
Zahájení projektu: 18. 5. 2009
Ukončení projektu: 11. 5. 2011
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

V rámci projektu budou realizovány tyto periferie flexibilního vývojového CNC centra tváření válcovaných materiálů (pozn. Toto centrum bylo úspěšně zrealizováno v rámci programu POTENCIÁL 4.2.PT01/004):
1) Vývojová flexibilní jednotka sloužící pro modelování řečiště taveniny hermetických spojů těles svítidel z válcovaných materiálů v přímé vazbě na vyvinutý tvar styčných ploch na CNC vývojovém tvářecím centru včetně dílčích periferií
2) Periferie k vývojovému zařízení dělení válcovaných materiálů
3) Vývojová robotizovaná jednotka určená k modelování aplikací vysoce odolných těsnících hmot určených do technických svítidel pro různé typy prostředí (doly, chem. průmysl, atd.) včetně dílčích periferií
4) Periferie k flexibilnímu vývojovému centru optických systémů v návaznosti na vývoj tváření válcovaných materiálů
5) Flexibilní vývojové CNC centrum optimalizace elektrického propojení jednotlivých elektrických komponentů vyvinutých svítidel pro nebezpečná prostředí včetně dílčích periférií
6) Softwarové a síťové vybavení pro řízení všech vývojových center včetně automatické archivace těchto výsledků vývoje
7) Zařízení pracoviště pro měření oteplení jednotlivých komponentů svítidel mezinárodně akreditované zkušební laboratoře svítidel a fotometrických měření č. 1279, která je součástí naší společnosti, kde bude docházet k testování nově vyvinutých výrobků

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 54 400 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 600 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 64 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 128 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena