Brownfield Rychvald - Regenerace objektu na výrobní areál Moramis

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: Moramis s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.3.00/12.00016
Zahájení projektu: 29. 9. 2009
Ukončení projektu: 3. 12. 2010
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

- Projekt vychází z podnikatelského záměru společnosti Moramis s.r.o., která se zabývá výrobou betonových výrobků pro stavební účely.

Projekt navazuje na výzkumnou a vývojovou etapu technologie Akvatron a projekt spojený se získáním ochranných známek na tyto produkty. V současné době společnost Moramis s.r.o. využívá pronajaté prostory, které svojí kapacitou neumožňují využití pro výrobní účely.

Objekt brownfieldu, který bude předmětem projektu, se nachází v těsné blízkosti současného areálu firmy. Nynější brownfield byl v minulosti využíván jako kravín, následně přebudován pro potřeby zpracování a recyklace plastových odpadů. Objekt je ve velmi špatném stavu a nemůže být bez nutných stavebních úprav využíván. Objekt taktéž zarůstá náletovým porostem, který tak znemožňuje jeho běžné užívání. Uvnitř objektu jsou narušeny nosné zdi a pilíře, střešní izolace a je značně promáčené zdivo.

V rámci projektu dojde k regeneraci okolí objektu, odvozu a zpracování nebezpečného odpadu. Dále pak budou provedeny nezbytné vnější a vnitřní stavební práce k regeneraci objektu.

Využití nemovitosti:

V objektu se bude nacházet výrobní a administrativní zázemí společnosti Moramis s.r.o. Plánovaná výroba bude zaměřena na výrobkovou řadu hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron a vyvinuté materiály určené ke zvýšení životnosti a k ochraně inženýrských staveb (mosty, ČOV, tunely, podchody, apod.) proti průniku vody, ropných produktů (motorový olej, benzin, nafta,..), chemických rozmrazovacích látek (CHRL) a dalších solí agresivních na betonové konstrukce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 559 400,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 804 600,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 576 001,00 Kč
 
Celková částka: 8 940 001,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena