NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0090
Zahájení projektu: 1. 12. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2014
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Základním cílem projektu je vybudovat badatelské, vývojové a experimentální pracoviště, moderní centrum excelence, které bude spolupracovat s významnými mezinárodními a národními výzkumnými pracovišti a které přitom bude rozvíjet také vlastní specifická témata. Plánované výzkumné zaměření centra je orientováno do dvou prioritních směrů: - Informační společnost, - Materiálový výzkum. Činnost výzkumného centra bude s ohledem na tyto směry zaměřena na rozvoj vědních oborů jako je informatika a kybernetika, ale i mechanika, které jsou klíčové pro vývoj a aplikace informačních, kybernetických, mechatronických a komunikačních technologií a na rozvoj těch částí přírodních věd, které dominují při vývoji materiálových a fyzikálních technologií. Významnou roli bude hrát matematická podpora pro modelování zkoumaných systémů a procesů i samotný vývoj odpovídajících matematických struktur. Výzkumné centrum se zaměří na pět výzkumných programů: Centrum bude umístěno v nově vybudovaných prostorách,které budou splňovat parametry centra excelence a které poskytnou dostatečnou kapacitu a flexibilitu pro dosažení naplánovaných výstupů a mezinárodně uznávaných výsledků v provozní fázi centra NTIS. Součástí projektu je proto výstavba nové budovy pro pracovny a laboratoře centra excelence (s celkovou užitnou plochou 9350 m2) a pořízení nejmodernějších technologií a zařízení, která přispějí k dosažení naplánovaných výstupů a mezinárodně uznávaných výsledků. Dle plánovaného harmonogramu bude realizace projektu probíhat v období 2010 - 2014. Realizační fáze v letech 2010 - 2013 bude především zaměřena na stavební práce, pořizování přístrojového vybavení a částečně na příchod zaměstnanců, v roce 2014 bude probíhat zejména nástup nových pracovníků centra. V projektu NTIS se počítá celkem s cca 180 přepočtenými (FTE) úvazky. Projekt je plně v souladu s národními a mezinárodními výzkumnými prioritami.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 602 096 609,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 106 252 342,00 Kč
 
Celková částka: 708 348 951,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena