Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO.

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Kutná Hora
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/24.09628
Zahájení projektu: 21. 8. 2013
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt spočívá ve vzorové rehabilitaci domu Mikuláše Dačického (součásti historického jádra města Kutné Hory, zapsaného v roce 1995 na Seznam světového dědictví UNESCO) pro vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. Očekávaným přínosem je, kromě samotné realizace a propagace vzorového projektu obnovy a využití významné kulturní památky, jednak ucelené zdokumentování a prezentace památek ČR zapsaných na Seznamu UNESCO a s tím spojené prohloubení spolupráce měst, v nichž se tyto památky nacházejí, a jednak uchování, dokumentace a prezentace kulturního dědictví Kutné Hory a kutnohorského regionu, jež zatím nejsou takto uceleně zajištěny. Centrum bude poskytovat celoročně kulturní a vzdělávací služby pro odbornou i laickou veřejnost (expozice, sezónní výstavy, edukativní programy, konference a workshopy, studentská kolokvia, přednášky a kulturní akce, dokumentační a badatelská činnost).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 60 447 757,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 667 251,00 Kč
 
Celková částka: 71 115 008,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena