Schola naturalis - projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.06128
Zahájení projektu: 8. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

V rámci projektu bude obnovena významná část národní kulturní památky - areálu zámku Veltrusy. Obnovené stavby a součásti zámeckého parku budou sloužit ke kulturně ekologickému vzdělávání. Takto využití naváže na původní význam areálu, který byl budován jako okrasný statek. Obnovené kapacity budou složit jako Centrum kulturně ekologického vzdělávání s výukovými moduly navrženými pro základní a střední školy. Dále bude v těchto prostorách probíhat bloková a praktická výuka vysokých a středních škol a specializované kurzy dalších organizací. Doplňkově budou v areálu pořádány i kulturní, společenské a sportovní akce. Veškerá obnova je koncipována jako vzorová s využitím řady inovativních prvků. Biologický odpad z parku bude likvidován v budované kompostárně, k vytápění rekonstruovaných budov budou sloužit z velké části obnovitelné zdroje energie. K obnovovaným částem patří rovněž historická daňčí obora, stáj pro ovce nebo ovocný sad - vše připraveno v využití pro výuku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 189 167 647,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 33 382 530,00 Kč
 
Celková částka: 222 550 177,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena