Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Multikulturní centrum Praha o.s.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0117
Zahájení projektu: 1. 6. 2010
Ukončení projektu: 31. 5. 2013
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Hlavní cíl projektu: prevence xenofobie a rasismu mezi žáky SOŠ v 5 krajích ČR prostřednictvím interkulturních a zážitkových metod .
Metoda: interkulturní vzdělávací program složený z cyklu interkulturních dílen pro třídy a interkulturních prožitkových kurzů pro žáky a samostatný interkulturní seminář, v nichž žáci poznávají prostřednictvím účasti osob s odlišným kulturním zázemím jiné kultury a svůj přístup k nim. Školením multiplikátorů se zvyšují kapacity této skupiny pro interkulturní vzdělávání.
Cílové skupiny: žáci středních odborných škol, pedagogičtí pracovníci SOŠ, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a volného času dětí a mládeže.
Klíčové aktivity: 1. vytvoření a pilotování vzdělávacích metodik , 2. školení multiplikátorů, 3. realizace vzdělávacího programu a semináře na školách, 4. informační portál
Výstupy: metodika pro SOŠ, metodika školení multiplikátorů, vyškolení multiplikátoři, realizace vzd. programu a seminářů, informační portál.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 101 711,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 711 375,00 Kč
 
Celková částka: 11 813 087,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena