Schola naturalis Veltrusy - Učíme (se) na zámku

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.04/04.0014
Zahájení projektu: 19. 9. 2012
Ukončení projektu: 28. 2. 2013
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvořit a realizovat 6 vzdělávacích modulů pro pedagogy ke vzdělávacím oblastem Člověk a příroda a Člověk a společnost. Tyto ucelené moduly budou dle potřeby obsahovat: semináře, terénní programy, metodiky a online nástroje.
Projekt si klade za cíl využít jedinečného vzdělávacího potenciálu SZ Veltrusy a specifik možností vzdělávání v zámeckém areálu a umožní prohloubit spolupráci SZ Veltrusy a pedagogů ze škol Středočeského kraje.
Všechny vytvořené produkty budou provázané s RVP a kladou důraz na mezipředmětové vztahy a rozvoj klíčových kompetencí. Cílem projektu je ukázat pedagogům využívání moderních metod v praxi - zejména E-U-R (Evokace - Uvědomění si významu nové informace - Reflexe) a využívání dalších metod aktivního učení - např. badatelské metody, apod.
Cílovou skupinou projektu je 50 pedagogů z 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajícího stupně gymnázií ve Středočeském kraji. Projekt potrvá 7 měsíců.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 861 958,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 141 760,00 Kč
 
Celková částka: 1 003 719,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena