Zvyšování kvality výuky na Střední rybářské škole Vodňany a zvyšování motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických a přírodovědných oborech

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.14/01.0003
Zahájení projektu: 27. 6. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2014
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku vzd. oboru Rybářství na SRŠ Vodňany a zároveň na zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v oboru rybářství a souvisejících přírodovědných a technických oborech. V rámci projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve vzd. oboru Rybářství, zejména pro nové studijní zaměření Vodní stavby v rybářství a zároveň doplňkově pro stávající stud. zaměření Chov ryb, a to především v oblasti praktického vyučování a spolupráce se zaměstnavateli v souladu saktuálními potřebami trhu práce. Projekt zároveň reaguje na aktuální trendy ve vzdělávání (trvalý pokles zájmu žáků ZŠ o vzdělávání a pracovní uplatnění v přírodovědných a technických oborech) a usiluje vytvořením zážitkových vzd. programů pro žáky ZŠ v Jihočeském kraji s využitím vybudovaného vzdělávacího interaktivního muzea o zvýšení motivace a zájmu žáků o přírodovědné a technické obory.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 210 926,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 272 516,00 Kč
 
Celková částka: 8 483 442,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena