Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/13.0014
Zahájení projektu: 21. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2012
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění teoretické a praktické přípravy studentů za účelem lepšího uplatnění na trhu práce. Obsahem projektu je:
1.vytvoření podmínek pro distanční formu vzdělávání, která povede k větší dostupnosti vzdělání a zkvalitnění obsahu studia
2.programování vybraných aplikací informačního systému, které povedou k zefektivnění práce s informacemi a časovým a finančním úsporám
3.inovace praktického vzdělávání a získávání odborných kompetencí studentů i pedagogů skrz spolupráci s terénem sociální práce a dalšího vzdělávání
4.vytvoření technického zázemí pro studenty i učitele a využití moderních technologií ve výuce
5.vytvoření kvalitních studijních materiálů pro studenty
6.propojení akademického prostředí s organizacemi působícími v oblasti sociální práce
Projekt reflektuje požadavky na kvalitní vzdělávání v současnosti a jeho implementace povede ke zvýšení úrovně poskytovaného vzdělávání a kompetenci absolventů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 732 953,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 658 552,00 Kč
 
Celková částka: 4 391 506,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena