Historický Ostrov II

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Ostrov
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/09.00241
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2011

Informace o projektu

Žadatel - město Ostrov - plní své základní poslání při zajišťování veřejných služeb.
Předmětem projektu je fyzická revitalizace a zatraktivnění nevyužívaného objektu Paláce princů v centrální části města a jeho nové funkční využití pro veřejné služby. Revitalizované zařízení bude nově sloužit pro zájmové a volnočasové aktivity jako městská knihovna převážně místním obyvatelům.
Realizace projektu povede k dosažení lepší nabídky a využití zájmových a volnočasových aktivit primárně místních obyvatel a zároveň dojde také k vytvoření nových pracovních míst v rámci projektu na regeneraci a rozvoj středních a malých měst Karlovarského kraje.
Součástí projektu je také modernizace, obnova a rozvoj městských center, veřejných prostranství a zeleně,včetně doplňkové infrastruktury. Realizace projektu přitom povede k dobudování dopravní infrastruktury a k zajištění větší dopravní bezpečnosti převážně místních obyvatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 75 797 467,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 376 022,00 Kč
 
Celková částka: 89 173 490,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena