Výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku.

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Obec Pernink
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/03.00222
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 3. 2010
Předpokládané datum ukončení:

Informace o projektu

Obsahem projektu je realizace kulturního a společenského centra v Perninku, které vznikne na místě, kde v současnosti je nevyhovující tělocvična. Ta sloužila jako místo společného setkávání místních obyvatel, žáků a přátel školy a nahodilým návštěvníků obce. Při výstavbě komunitního centra je nutné provést demolici stávající stavby, která je téměř v havarijním stavu. Zůstane zde původní přípojka vody, elektřiny a následně budou provedeny zemní a stavební práce. Výstavba komunitního centra byla zvolena jako 3 etapová. Objekt je plánován jako dvoupodlažní, kde v 1. nadpodlaží bude společenský sál, ve 2. nadpodlaží bude umístěno komunitní centrum, učebna. Přístup do budovy bude bezbariérový, v objektu bude zajištěn výtah pro handicapované. Stavební úpravy projektu v sobě zahrnují přístavbu zadního traktu centra, stavební a zemní práce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 368 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 712 000,00 Kč
 
Celková částka: 38 080 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena