MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO ÚSTECKÝ KRAJ

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: České dráhy, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.09/3.2.00/25.00599
Zahájení projektu: 1. 8. 2010
Ukončení projektu: 31. 1. 2014

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity železniční dopravy v Ústeckém kraji díky pořízení nových ŽKV a jejich nasazení zejména na páteřní linky regionu. Projekt bude mít úplný dopad na území Ústeckého kraje.
Žadatel nabízí plné zajištění provozu železniční dopravy jako uceleného produktu vč. provozu staničních budov.
Díky projektu dojde ke zvýšení atraktivity železniční dopravy, zvýšení komfortu cestujících a zlepšení podmínek přepravy handicapovaných osob. Zároveň projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti přepravy osob a snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí.
Projekt zahrnuje pořízení 7 ks nových železničních kolejových vozidel.
Projekt přispívá k naplnění Dohody o vzájemné spolupráci řídicích orgánů OP Doprava a ROPů z roku 2007.
Analýza projektu prokázala jeho konkurenceschopnost a finanční udržitelnost. Finanční udržitelnost projektu se zároveň opírá o usnesení vlády ČR č. 1132/2009.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 352 050 552,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 599 437 427,00 Kč
 
Celková částka: 951 487 980,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena