Nákup dopravního prostředku

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: 8 OP Technická pomoc
Příjemce: ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OPAVA
Registrační číslo: CZ.1.25/2.1.00/11.00004
Zahájení projektu: 30. 8. 2011
Ukončení projektu: 30. 4. 2012

Informace o projektu

Pro zkvalitnění obhospodařování vodních ploch žadatel potřebuje pořídit nový automobil, což přispěje k zlepšení welfare přepravy násad hospodářsky nejvýznamnějších druhů ryb.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 645 300,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 215 100,00 Kč
Soukromé zdroje: 573 600,00 Kč
 
Celková částka: 1 434 000,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena