Nákup přívěsu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: 8 OP Technická pomoc
Příjemce: Dvůr Lnáře, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.25/2.1.00/13.00343
Zahájení projektu: 4. 8. 2013
Ukončení projektu: 20. 11. 2013

Informace o projektu

Projekt řeší modernizaci stávajícího rybářského provozu. Nákupem nového vybavení dojde zároveň ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a ke snížení podílu fyzické práce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 962,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 988,00 Kč
Soukromé zdroje: 29 300,00 Kč
 
Celková částka: 73 250,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena