Nákup traktoru

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: 8 OP Technická pomoc
Příjemce: Dvůr Lnáře, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.25/2.1.00/13.00346
Zahájení projektu: 4. 8. 2013
Ukončení projektu: 20. 11. 2013

Informace o projektu

Projekt řeší modernizaci stávajícího rybářského provozu. Traktor bude využíván s přívěsem k přepravě živých ryb, krmiva a s návěsným zařízením k úpravě vegetace na hrázích rybníků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 435 150,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 145 050,00 Kč
Soukromé zdroje: 386 800,00 Kč
 
Celková částka: 967 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena