Nákup vybavení pro maloobchodní prodej ryb - bedny a kádě

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: 8 OP Technická pomoc
Příjemce: LUKÁŠ BOROZIDIS
Registrační číslo: CZ.1.25/2.1.00/13.00238
Zahájení projektu: 1. 9. 2013
Ukončení projektu: 30. 3. 2014

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení potřebného vybavení pro maloobchodní prodej ryb.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 44 399,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 800,00 Kč
Soukromé zdroje: 39 466,00 Kč
 
Celková částka: 98 665,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena