Česká vodíková technologická platforma 2020

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Česká vodíková technologická platforma
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_057/0010972
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt spočívá především v koordinační činnosti České vodíkové technologické platformy v oblasti podpory vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství vedoucí k: - uplatnění nových technologií a řešení průmyslových aplikací - prohloubení spolupráce s Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), nástupnické organizace Evropské vodíkové technologické platformy - koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací při zapojení do evropských programů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 810 898,25 Kč
Národní soukromá částka: 1 603 632,75 Kč
 
Celková částka: 6 414 531,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena