Vybudování kapacit pro výrobu přesných opto-mechanických sestav

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Meopta - optika, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001853
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 15. 8. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Jde o projekt, jehož cílem je vybavení specializovaného pracoviště pro výrobu pokročilých opto-mechanických sestav s limitujícími požadavky na jejich přesnost a optický výkon, které umožní realizaci vyvinutých prototypů takových sestav v sériové výrobě ve společnosti Meopta - optika, s.r.o. Realizace projektu Meoptě umožní posílení inovační výkonnosti s významným vlivem na její konkurenceschopnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 247 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 63 742 500,00 Kč
 
Celková částka: 84 990 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena