Vývoj přežahové pece pro výpal porcelánu a keramiky

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: REALISTIC, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010238
Zahájení projektu: 27. 4. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vývoj vypalovacího zařízení pro vypalování keramiky a porcelánu, který bude splňovat stanovené technické, technologické a kapacitní potřeby a požadavky výroby. Výsledkem projektu bude prototyp zařízení pro efektivní výpal porcelánu - nově vyvinutá tunelová přežahová pec s optimalizací tepelného procesu včetně vyvinutého vysoce moderního automatizovaného systému řízení, tzv. modul vlastní inteligence.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 521 584,00 Kč
Národní soukromá částka: 21 808 416,00 Kč
 
Celková částka: 42 330 000,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena