Revitalizace bývalého zemědělského areálu v Jistebnici na dřevozpracující provozovnu

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: OVM PELLET s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014798
Zahájení projektu: 1. 4. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce zchátralého brownfieldu v Jistebnici, okres Tábor - dvou objektů, ze kterých společnost OVM PELLET s.r.o. vybuduje vlastní moderní provozovnu s výrobním, skladovým i administrativním zázemím.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 011 037,25 Kč
Národní soukromá částka: 20 791 267,75 Kč
 
Celková částka: 37 802 305,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena