Digitalizace podniku PETROF, spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: PETROF, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027472
Zahájení projektu: 15. 9. 2021
Ukončení projektu: 1. 11. 2022
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Předmětem projektu je digitalizace společnosti PETROF, spol. s r.o., založené v roce 1994, a to prostřednictvím implementace SW a HW řešení za účelem rozšíření kapacity stávající provozovny. Posuzovaný objekt se nachází na adrese Na Brně 1955, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové a spadá pod region Severovýchod. Výstupem projektu bude pořízení 1 informačního systému, jehož záměrem je zvýšit efektivitu procesů a výkonnost firmy, s cílem zvyšování konkurenceschopnosti společnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 294 443,60 Kč
Národní soukromá částka: 1 941 665,40 Kč
 
Celková částka: 3 236 109,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena