Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů.

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007445
Zahájení projektu: 1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vývoj technologií akumulace energie pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů. Budou hledány organické redoxní látky s vhodnými vlastnostmi pro aplikaci v průtočných a kvazi-/pevnolátkových sekundárních bateriích. Bude optimalizována příprava těchto látek s ohledem na výrobní náklady a čistotu. Budou hledány způsoby dalšího využití výsledků projektů v aplikacích chemické výroby (organická oxidační činidla), elektroseparačních procesech a senzorice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 41 402 605,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 418 837,37 Kč
Národní soukromá částka: 2 727 444,34 Kč
 
Celková částka: 54 548 887,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena