Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Významné stárnutí lidské populace, spolu s rozvojem poruch souvisejících se stárnutím, představuje bezprecedentní výzvu pro společnost, zdravotnictví, ekonomiku a přírodu jako celek. Navrhujeme zde vytvářet nové znalosti k optimalizaci stárnutí a prevenci, diagnostice a účinné léčbě onemocnění spojených se stárnutím. Spojujeme přední světové vědce v hlavních institucích translační medicíny na Moravě a spolupracujeme se světovými lídry, jako je Mayo Clinic and McGill University.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 585 323 067,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 103 292 306,07 Kč
 
Celková částka: 688 615 374,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena