Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425
Zahájení projektu: 1. 10. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt "Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci" posiluje mezioborová partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou společně realizovaným výzkumem orientovaným na Průmysl 4.0 a robotiku. Součástí projektového záměru je i vytvoření sítě výzkumných pracovišť pro realizaci společného mezioborového a mezisektorového výzkumu. Výsledky společného výzkumu posílí konkurenceschopnost a inovační potenciál partnerů, což je hlavním dopadem tohoto projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 62 128 245,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 963 808,12 Kč
 
Celková částka: 73 092 054,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena