Chemical Fellows III

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0014006
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Ukončení projektu: 28. 2. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt CHEMFELLS III umožní dvěma výzkumníkům uskutečnit výzkumné projekty, které byly ve výzvě programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions 2018 (specificky MSCA - Individual Fellowship - European Fellowship), Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny. Cílem tohoto projektu je realizace dvou klíčových aktivit: příjezd zahraničního výzkumníka na VŠCHT Praha a výjezd zaměstnankyně VŠCHT Praha na zahraniční instituci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 218 688,98 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 339 531,02 Kč
 
Celková částka: 5 558 220,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena