Cesta příběhů

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Labyrint Brno, z.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000587
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je podpořit čtenářskou gramotnost žáků a žákyň ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí s využitím postupů a metod, které respektují jejich speciální vzdělávací potřeby. Obsahem mimoškolní práce se skupinou romských žáků a žákyň z 10 škol a školských zařízení v 5 krajích ČR bude předčítání vybrané beletrie a atraktivní doprovodný program, jehož cílem je kromě prezentace literárních příběhů především motivace cílové skupiny a získání a udržení jejího zájmu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 443 691,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 960 651,38 Kč
 
Celková částka: 6 404 342,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena