Jergym se vzdělává

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007573
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 294 440,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 228 430,66 Kč
 
Celková částka: 1 522 871,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena