Participace žáků na rozhodovacím procesu

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Multikulturní centrum Praha, z.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008273
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Ve spolupráci s vybranými městy a školami vznikne vzdělávací program pro žáky ZŠ a SŠ, jehož cílem je posílit orientace žáků ve fungování samospráv a prakticky je seznámit s možnostmi ovlivňování rozhodovacího procesu, a to na úrovni školy (žákovské review školy, projektová výuka), i na úrovni samosprávy (žákovské plánování městské investiční akce, pocitové mapování města). Výsledky žákovských aktivit převezme město i škola a poslouží jako cenné vodítko pro zohlednění požadavků cílové skupiny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 099 770,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 211 826,56 Kč
 
Celková částka: 6 311 597,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena