Skauting pro školy

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Junák - český skaut, z. s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008315
Zahájení projektu: 1. 8. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt připraví 26 nových výukových programů pro žáky základních a středních škol, které vychází z postupů odzkoušených v rámci neformálního vzdělávání ve skautských oddílech. Projektem chceme předat to nejlepší ze stoleté tradice skautské výchovy do školního prostředí. Programy směřují ke schopnostem učit se, k posílení ekologického cítění a porozumění přírodě, k celostnímu osobnímu a sociálnímu rozvoji jedince a k povzbuzení jeho aktivního přístupu k okolnímu světu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 512 576,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 210 909,28 Kč
 
Celková částka: 16 723 486,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena