Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Město Cheb
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000364
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Místní akční plán umožní zapojit aktéry z oblasti vzdělávání ve SO ORP Cheb do diskuze, napomůže zahájit, případně prohloubit jejich spolupráci. Cílem bude zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, dále v organizacích poskytujících neformální a zájmové vzdělávání tak, aby existovaly vhodné podmínky, které povedou k dosažení maximálního úspěchu každého žáka, podmínky pro sdílení a výměnu zkušeností mezi pedagogy. MAP nabídne řešení místně specifických problémů a potřeb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 191 104,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 375 424,00 Kč
Národní soukromá částka: 187 712,00 Kč
 
Celková částka: 3 754 240,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena